Izolacyjność akustyczna okien – ochrona przed hałasem - Fintecnic
Wróć

Izolacyjność akustyczna okien – ochrona przed hałasem

25.02.2023

Jednym z parametrów technicznych stolarki okiennej jest izolacyjność akustyczna okien. Aby odpowiednio dobrać wartość tego parametru, wylicza się ją na podstawie kilku czynników. Przedstawiamy zasadę, która pozwala określić potrzebną izolacyjność akustyczną dla okien.

Bez względu na to, czy nasze mieszkanie lub dom zlokalizowane są w sąsiedztwie ruchliwej ulicy, czy w głębi zacisznego osiedla lub na odludziu – ochrona okien przed hałasem jest bardzo istotna. Hałas, zwłaszcza w dłuższym czasie, może się bowiem okazać szkodliwy dla zdrowia. Warto więc dobrać okna, które odpowiednio zabezpieczą nasz słuch przed chronicznym hałasem z zewnątrz.

Hałas i izolacyjność akustyczna okien – najważniejsze informacje

Poziom hałasu mierzony jest w dosyć powszechnie znanych decybelach (dB) Przykładowe wartości  poziomu hałasu przedstawiają się w następujący sposób:

 • szept to około 20 dB;
 • szczekanie psa wynosi około 80 dB;
 • pracujący młot pneumatyczny to hałas na poziomie 130 dB – wartość tą uznaje się za granicę bólu, a wystawienie na tak wysoki hałas w ciągu całego dnia może skutkować trwałym uszkodzeniem słuchu.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż poziom hałasu nie sumuje się – i tak np. dwa szczekające psy nie będą generować hałasu na poziomie 160 dB, lecz o wartości 83 dB.

To na jak wysoki poziom hałasu jesteśmy narażeni na co dzień zależy przede wszystkim od tego, gdzie znajduje się nasze mieszkanie lub dom. Dom znajdujący na wsi, w odludnym terenie będzie znacznie mniej narażony na hałas niż budynki zlokalizowane przy trasach przelotowych czy w silnie zurbanizowanych aglomeracjach miejskich, gdzie spotyka się z wysokim oddziaływaniem niekorzystnych warunków akustycznych. Aby chronić się przed hałasem płynącym z zewnątrz, warto wybrać okna o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Izolacyjność akustyczna okien w znacznym stopniu zależy od poniższych czynników:

 • rodzaj zastosowanych szyb – składają się na to takie parametry jak: rodzaj szkła, kombinacja grubości szyb, zastosowanie folii, odległość pomiędzy szybami i obecność gazu w danym zestawie szybowym;
 • staranny montaż również przekłada się na izolacyjność akustyczna okien – normy polskie w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczają poziom hałasu w następujących przedziałach: 30 – 40 dB w dzień i 25 – 35 dB w nocy.

Czym jest izolacyjność akustyczna okien? Definicja i wskaźniki

Izolacyjność akustyczna okien jak określana jako różnica pomiędzy hałasem na zewnątrz budynku a wewnątrz pomieszczenia, gdy zastosowana została konkretna przegroda. W związku z tym i zgodnie z normą, izolacyjność akustyczna okien – ochrona okien przed hałasem jest wyrażana przy pomocy trzech wskaźników:

 • współczynnika izolacyjności akustycznej przegrody Rw;
 • współczynnika korygującego C;
 • współczynnika korygującego Ctr.

Oznaczenia stosowane dla szyb mają zazwyczaj postać: Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -5). Oznacza to, że izolacyjność akustyczna okien wynosi 43 dB, lecz ruch uliczny obniża tą wartość 5 dB i wynosi ona 38 dB. Stosuje się również wskaźniki RA1 (Rw+C) i RA2 (Rw+Ctr). Litery „tr” pochodzą od angielskiego słowa traffic, co oznacza ruch uliczny. Wartość ta wskazuje na odpowiedni poziom tłumienia hałasu przez szybę – jaka jest ochrona okien przed hałasem charakteryzującym się określoną częstotliwością.

Współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody okna Rw

Współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody okna Rw wyraża się w decybelach (dB). Określa on wartość redukcji hałasu, mającego swoje źródło poza daną przegrodą – w tym przypadku okna. Im wyższa jest wartość tego współczynnika, tym lepszą izolacyjnością akustyczną charakteryzuje się określony model okna. Co warte podkreślenia, to fakt iż parametry akustyczne przegrody (w naszym przypadku okna) określa się na podstawie skali logarytmicznej – zatem zmniejszenie wartości hałasu o 10 dB to w praktyce wiąże się z jego redukcją o blisko połowę.

Współczynniki korygujące C i Ctr

Wybór szyby, która będzie dopasowana do konkretnego źródła hałasu, umożliwia najbardziej efektywne zastosowanie okna jako bariery dźwiękoizolacyjnej. Należy w związku z tym zwracać uwagę współczynniki korygujące: C oraz Ctr. C to wskaźnik korekcyjny dla dźwięków o średnich i wysokich częstotliwościach, są to np. ruch lotniczy, ruch kolejowy, trasy szybkiego ruch, hałas bytowy (wywoływany przez muzykę, radio, TV) czy zabawa dzieci. Natomiast Ctr dotyczy dźwięków o niskich i średnich częstotliwościach, np. hałas, który wywołują wolno poruszające się pojazdy, ruch kolejowy z małymi prędkościami, śmigłowce, samoloty w oddali czy zakłady przemysłowe, które emitują głównie hałas niskoczęstotliwościowy. Wartości wskaźników korygujących C oraz Ctr są zawsze ujemne (C = -1 ÷ -3 dB, Ctr = -2 ÷ -6 to zaś w zależności od konstrukcji danej szyby). Zatem wartości RA1 oraz RA2 będą zawsze mniejsze od wartości Rw.

Izolacyjność akustyczna okien – normy w Polsce

Podobnie jak w przypadku innych parametrów okien – tak samo izolacyjność akustyczna okien – przepisy określają jak odpowiednio przeprowadzić wyliczenia oraz jakie są wymagania, aby produkt był dopuszczony do sprzedaży. Zasady wyznaczania  powyżej wskaźników izolacyjności akustycznej okien wynikają normy PN-EN ISO 717 1:1999+A1:2008. To ona dokładnie opisuje parametry, jakimi wyznaczana jest izolacyjność akustyczna okien. Wymagania te dotyczą izolacyjności akustycznej w budynkach, a także  izolacyjności akustycznej poszczególnych elementów budowlanych od dźwięków powietrznych.

To jednak nie koniec norm, jakie wpływają na izolacyjność akustyczna okien. Wymagania te w polskich warunkach opisuje też norma PN-B-02151-3:1999, która dotyczy izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Parametry redukcyjne (C i Ctr), jak wspomniano wcześniej, przekładają się na to, jaka jest realna izolacyjność akustyczna okien, przepisy są w tym przypadku wyznaczane według PN-EN ISO 717-1 oraz PN-EN ISO 717-2.

Izolacyjność akustyczna okien – warunki techniczne okien dźwiękoszczelnych

Współcześnie coraz więcej osób zamieszkuje duże aglomeracje miejskie, gdzie mieszkania często znajdują się na wprost ulic, głównych arterii miejskich, alei kolei miejskich i innych ciągów komunikacyjnych. W związku z tym takie osoby często decydują się na okna o podwyższonym stopniu izolacyjności akustycznej, czyli tzw. okna dźwiękoszczelne.

Izolacyjność akustyczna okien – częstotliwość krytyczna i rezonansowa

Dla każdego materiału określić można tzw. częstotliwość krytyczną (innymi słowy częstotliwość koincydencji), to przy takiej częstotliwości dany materiał najłatwiej wchodzi w drgania. Dla szkła, którego grubość wynosi 4 mm, częstotliwość krytyczna przyjmuje wartość 3000 Hz. To przy takiej częstotliwości hałas najlepiej się przenosi – mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem tzw. dziury akustycznej. Wówczas izolacyjność akustyczna okien zmniejsza się nawet o 10-15 dB. Niekorzystnie na ochronę okien przed hałasem wpływa również częstotliwość rezonansowa. Zjawisko to polega na tym, iż dwie tafle szkła o takiej samej grubości wzajemnie wprowadzają się w drgania, a to z kolei wzmaga przenoszenie dźwięku.

Ochrona okien przed hałasem – rozwiązania konstrukcyjne

Stosuje się jednak metody, pozwalające podnieść izolacyjność akustyczną okien – szkła oraz szyb zespolonych i dzięki temu zredukować pisane powyżej zjawiska.

 • zastosowanie zespolonych tafli szkła o różnych grubościach, tzw. asymetria szyb w zespoleniu, dzięki temu podnosi się  izolacyjność akustyczna okien – warunki techniczne pozwalają na redukuje rezonansu szyb;
 • zastosowanie szkła laminowanego specjalną folią akustyczną – PVB, pochłania ona drgania, które przenoszą dźwięki, co pozwala na zlikwidowanie skutków częstotliwości krytycznej, dzięki temu zabiegowi zwiększa się ochrona okien przed hałasem.

Podwyższona izolacyjność akustyczna okien jest bardzo istotna szczególnie w przypadku wyboru przeszkleń wielkoformatowych, okien o nietypowych kształtach, a także w obszar zurbanizowanych.  Izolacyjność akustyczna okien to parametr, który należy wziąć pod uwagę, analizując na jaki rodzaj hałasu będziemy narażeni w określonej lokalizacji. Około 48% mieszkańców dużych aglomeracji miejskich jest codziennie narażonych na hałas.

Odpowiednia budowa okien, ich konfiguracja, właściwie dobrany pakiet szybowy oraz prawidłowy montaż – to czynniki, które pozwalają na wytłumienie hałasu i co się z tym wiąże – zapewnienie komfortu akustycznego domownikom. Jeśli chcesz zakupić okna, o wysokim stopniu izolacyjności akustycznej, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.


Szybki kontakt
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

  Wyślij wiadomość

  Partnerzy
  Pracujemy na najwyższej jakości produktach
  Logo Yawal - Kolorowe Logo Yawal - Szare
  Logo Roto - Kolorowe Logo Roto - Szare
  Logo Aluron - Kolorowe Logo Aluron - Szare
  Logo Aliplast - Kolorowe Logo Aliplast - Szare
  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami.
  Wyślij zapytanie